FAKTA OM SME

Två tredjedelar av alla listade bolag i Sverige har ett börsvärde på under 1,2 miljarder kronor. Dessa bolag står tillsammans endast för 1-2% av totala börsvärde och handelsvolymen av aktier. Detta är inte en unik svensk situation utan samma relationstal gäller i stort sett över hela världen. I Europa är Sverige näst största marknad mätt i börsvärde efter Storbritannien. Frankrike och Tyskland kommer sedan som nummer 3 respektive 4. Dessa fyra länder tillsammans utgör ca 50% av alla Europas listade småbolag.

 

HÖG Handel i sverige

Sverige omnämns ofta som ett föredöme för just småbolagens möjligheter till kapitalförsörjning på den publika börsmarknaden. Detta är möjligt eftersom vi svenskar är duktiga på att köpa och sälja aktier i småbolag. Svenskarna är faktiskt tredje bäst i världen på att handla aktier per capita och bara Japan och Australien ligger före med Kanada som nummer fyra. Sverige är med god marginal nummer 1 i Europa med mer än dubbelt så mycket handel per capita som Europas nummer 2, Norge. I huvudsak är det direkt eller indirekt privatpersoner som handlar aktier i dessa småbolag. Detta ger fingervisning om riskerna för företagen om privatpersoners investeringar och intresse skulle avta.

framtiden

Handeln har de senaste 24 månaderna sjunkit med 30% samtidigt som antal bolag stigit med ungefär samma procenttal. Detta är givetvis inte en utveckling som kan pågå särskilt länge utan att det kommer uppstå konsekvenser för alla dessa bolag. Handelsvolymen är helt central för en fungerande marknad och just nu utvecklas detta åt helt fel håll. Är detta bara en svängning? Antagligen inte och det finns inget som tyder på att vi heller nått botten. Detta är inget unikt för Sverige, utan utvecklingen är i stort sett likadan i både Europa och hela världen i övrigt.

Knappt 60% av SME-bolagen har ännu inte nått lönsamhet i sin verksamhet. Av dessa har ca 50% inte rörelsekapital för fortsatt drift i 12 månader. Med andra ord har 1/3 av de mindre bolagen ett emissionsbehov (eller annan finansieringsform givetvis) de kommande 12 månaderna. Ännu mer alarmerande är att 20% av alla listade SME-bolag inte har rörelsekapital för fortsatt drift i 3 månader. Var 7:e nyemission bland de mindre bolagen i Europa genomförs i Sverige. Aldrig tidigare har kapitalbehovet bland dessa bolag varit större än just nu.