Styrelsen

Vår styrelse är interimistiskt vald. När föreningen uppnår 100 medlemmar kommer medlemsstämma utlysas för val av styrelse avseende resterande del av 2019.

 

ordförande

Henrik Holm

Ordförande, B3 Consulting Group, Small Cap Stockholm

Vice ordförande

Per-Ola Rosenqvist

Ledamot, SensoDetect, Spotlight Stock Market & Ledamot, Arc Aroma Pure, First North Stockholm

Ledamot

Daniel Söderberg

Senior Advisor, Eyeonid Group, Nordic MTF

Charlotte Berg

VD, IDL Biotech, Spotlight Stock Market

Truls Sjöstedt

VD, Brighter, Frist North Stockholm

Catharina Borgenstierna

VD, Camanio Care, Spotlight Stock Market

Eva Jagenheim

CFO, RLS Global, First North Stockholm

Björn Westerholm

fd VD, MyFC Holding, First North Stockholm

Verkställande ledamot

Björn Wallin

VD, Recall Capital

Valberedning

Daniel Söderberg & Björn Wallin


Revisor

Åsa Eriksson, PwC