Möte den 9 september

medverka till en bättre marknad för Småbolag

Vi bjuder in noterade SME-bolag till ett möte hos PwC för att presentera och diskutera hur vi tillsammans kan göra förutsättningarna bättre för listade SME-bolag. Vi kommer att belysa viktiga frågor som berör SME-bolag och välkomnar dina frågor och funderingar.

VÅRA TALARE BELYSER SME-SEKTORNS UTMANINGAr

Peter Malmkvist, chef Analysguiden Aktiespararna  Björn Wallin, verkställande ledamot SMEsweden  Dennis Westermark, delägare Advokatfirman Westermark Anjou

Peter Malmkvist, chef Analysguiden Aktiespararna

Björn Wallin, verkställande ledamot SMEsweden

Dennis Westermark, delägare Advokatfirman Westermark Anjou

Med anledning av Nasdaqs First North Growth Market initiativ kommer Maria Groschopp Dellwik, Business Development, att förklara hur de vill förbättra för SME-sektorn. Vad innebär den nya SME statusen i praktiken? Vi hoppas att detta blir ett intressant tillägg till ett redan fullspäckat möte. Se uppdaterat program.

 

TID: 9 september KL.13-15

PLATS: PwC, Torsgatan 21, STOCKHOLM

Vad krävs för att stärka trovärdigheten för listade SME-bolag i Sverige och hur kan SMEsweden vara med och påverka? Våra talare förmedlar sin syn på hur SME-marknaden kan förbättras inom olika områden.

  • Skillnad på värdering av SME och storbolag?

  • Tolkning av MAR utifrån SME-perspektiv - Är det möjligt?

  • Är alla småbolag lika inför lagen?

  • Kan SME-marknaden göras mer effektiv?

Mötet är exklusivt för ledning och styrelse i noterade SME-bolag. Efter mötet bjuder vi på förfriskningar med mingel och möjlighet till diskussion.

PROGRAM

13:00-13:10 - Kaffe och välkomna - Björn Wallin, vl SMEsweden

13:10-13:40 - Skillnad på hur man analyserar SME-bolag och Storbolag - Peter Malmquist, chef Analysguiden Aktiespararna

13:40-14:00 - Tolkning av MAR utifrån ett SME-perspektiv, är det möjligt? - Dennis Westermark, delägare Advokatfirman Westermark Anjou

14:00-14:30 - Nasdaq intiativ med SME Growth Market - Maria Groschopp Dellwik, business development Nasdaq

14:30-15:00 - Hur kan SMEsweden göra skillnad? - Björn Wallin, vl SMEsweden

15:00-16:00 - Möjlighet till mingel och diskussioner för de som önskar


Exklusivt möte för SME-bolag den 13 maj

Vi bjuder in noterade SME-bolag till ett möte hos Nasdaq för att diskutera hur vi tillsammans kan göra förutsättningarna bättre för listade SME-bolag.

Ämnen som berör.png

PROGRAM

10:00-10:10 - Kaffe och välkomna - Björn Wallin, VD SMEsweden

10:10-10:25 - Vad gör Nasdaq för att förbättra marknaden för småbolag och hur kan SMEsweden användas i det arbetet? - Adam Kostyal, Senior Vice President Nasdaq

10:25-10:35 - Regelefterlevnad - utmaning eller möjlighet - Peter Näslund, MP DLA Piper

10:35-10:45 - Behov av rörelsekapital och fortsatt drift, värderingar - skapa praxis? - Magnus Lagerberg, Partner PwC

10:45-11:00 - Aktiespararna - möjligheter med SMEsweden framöver - Joacim Olsson, VD Aktiespararna

11:00-11:15 - SMEsweden - Grunderna och idén samt agenda framöver - Björn Wallin, VD SMEsweden

11:15-11:30 - Frågor och tankar

11:30 och framåt - Diskussioner och enklare lunch

 

MEDVERKA TILL EN FÖRBÄTTRAD MARKNAD FÖR SMÅBOLAG

Vad krävs för att upprätthålla trovärdigheten för listade SME-bolag i Sverige och hur kan SMEsweden vara med och påverka?

TID: 13 MAJ KL.10-12 & LUNCH

PLATS: NASDAQ

Mötet är exklusivt för ledning och styrelse i noterade SME-bolag. Efter mötet bjuder vi på lunch med mingel och möjlighet till diskussion. Mötet äger rum hos Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Stockholm. Anmäl er ankomst i receptionen i god tid innan mötet.


Medlemsinformation

Vi kommer att besöka några städer vid olika tillfällen för att informera om tankarna bakom föreningen och ge en tydlig bild av den roll SMEsweden kommer att fylla. Du som representerar ett bolag med ett börsvärde under drygt 1 miljard kronor är välkommen till något av dessa tillfällen.


 

Frukostmöten kl.08:30-09:15

Lunchmöten kl.12:00-12:45

Vi bjuder på frukost respektive lunch och mötena är kostnadsfria. Vid anmäld och ej aviserad frånvaro debiteras 100 kr. Mötena äger rum i PwCs lokaler på de angivna orterna (se adresser nedan).

Malmö - 8 april

Göteborg - 9 april

Stockholm - 10 april

Sundsvall - 11 april *


* endast lunchmöten på dessa orter

Adresser

Malmö - PwC, Anna Lindhs Plats 4

Göteborg - PwC, Skånegatan 1

Stockholm - PwC, Torsgatan 21

Sundsvall* - PwC, Universitetsallén 8