Medlem

SME Sweden har till uppgift att verka för listade bolag med ett varaktigt börsvärde understigande 1,2 miljarder kronor i Sverige. Föreningen har tre olika kategorier och välkomnar alla aktörer som är verksamma inom SME-sektorn.

 

Bli medlem

Vi välkomnar alla bolag och föreningar att bli medlem. Fyll i dina uppgifter och välj medlemskategori. Årsavgiften 2019 är endast 1.000 kr för samtliga medlemskategorier.

 

MEDLEM 1

Bolag vars aktier är upptagna till handel på en MTF-plattform, reglerad marknad eller annan liknande plattform och har ett varaktigt börsvärde understigande 1,2 miljarder kronor. Sådan medlem äger rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämma.

Årsavgift 1.000 kr

MEDLEM 2

Bolag vars aktier är upptagen till handel på en MTF-plattform, reglerad marknad eller annan liknande plattform och har ett varaktigt börsvärde överstigande 1,2 miljarder kronor. Sådan medlem äger rätt att närvara, yttra sig men ej rösta vid föreningsstämma.

Årsavgift 1.000 kr

MEDLEM 3

Övriga aktörer på finansmarknaden välkomnas som stödmedlemmar till föreningen. Kan vara bolag, förening eller fysisk person. Sådan medlem äger ej rätt att närvara, yttra sig eller rösta vid föreningsstämma.

Årsavgift 1.000 kr