Vår verksamhet

Hela situationen för listade småbolag har förändrats med många nya regler vilket gjort vardagen påtagligt mer komplex och riskfylld för både bolag och dess företrädare. Ofta är regler utformade utifrån de stora bolagen utan anpassning och hänsyn till de mindre bolagens situationer och förutsättningar. Även sjunkande handelsvolymer för de mindre bolagen är en utmaning. Tillsammans ska vi förbättra situationen för SME-bolag i Sverige.

 

föreningsidé

SMEsweden ska värna, verka för och driva centrala och principiella frågor som berör småbolagen och deras listningar på svenska marknadsplatser.

målgrupp

SMEsweden riktar sig till listade bolag med ett varaktigt börsvärde understigande 1,2 miljarder kronor.