navigate_crop380w.jpg

Aktiviteter

Vi bygger kunskap och sprider fakta genom att anordnar utbildningar och informationsträffar för våra medlemmar. SME-sektorn står inför stora förändringar och det är viktigt att vara uppdaterad.

Fakta sme

fakta

2 av 3 listade bolag i Sverige är per definition SME-bolag (börsvärde <1,2mdkr). Dessa bolag står tillsammans endast för 1-2% av den totala aktiehandeln.

 
20140617-001858-1138906.jpg

våra frågor

Styrelsens ansvar, nättroll, skillnad mellan olika marknadsplatser, val av emissionsform och internationalisering av aktiemarknaden är några av våra hjärtefrågor.

news-2-e1481703815958.jpg

NYHETER

SMEsweden ska driva och värna om centrala och principiellt viktiga frågor som berör listningen. Föreningens åsikter ska kommuniceras till marknaden för att skapa debatt och öka kunskap.