Event

presentation och diskussion om fortsatt drift och behov av rörelsekapital

risker, tolkningar, ansvar

Vad tycker du? Hur ska vi forma? Fördelar&nackdelar, vill du vara med och påverka? Passa på att medverka till att få din syn.

I takt med att arbetet nu fortskrider mot Årsredovisningar och årsstämmor aktualiseras ofta frågan om det finns tillräckligt rörelsekapital för fortsatt drift. Även marknadsplatserna har inskrivet i sina listningsavtal att det måste finnas visst rörelsekapital utan att bolaget ska riskera bli obs-listat.

Malmö - 1 april

Göteborg - 2 april

Stockholm - 4 april

Tid: kl.13-16

Plats: PwCs kontor

Det finns ett spel mellan styrelse och ledning, revisorerna och börserna som behöver både balansera och gå hand-i-hand.

Vad kan göras för att undvika värdeförluster med sjunkande kurser i samband med att information som relaterar till denna fråga blir publika. Går det resonera och i så fall vilka argument är accepterade hos både revisorn och marknadsplatserna?

Kom till detta event om du har tankar och frågor kring detta ämne.


Adresser

Malmö - PwC, Anna Lindhs Plats 4

Göteborg - PwC, Skånegatan 1

Stockholm - PwC, Torsgatan 21


 

Medlemsinformation

frukost & lunch möten

Vi kommer att besöka några städer vid olika tillfällen för att informera om tankarna bakom föreningen och ge en tydlig bild av den roll SMEsweden kommer att fylla. Du som representerar ett bolag med ett börsvärde under drygt 1 miljard kronor är välkommen till något av dessa tillfällen.

Frukostmöten kl.08:30-08:45

Lunchmöten kl.12:00-12:45

Vi bjuder på frukost respektive lunch och mötena är kostnadsfria. Vi anmäld och ej aviserad frånvaro debiteras 100 kr. Mötena äger rum i PwCs lokaler på de angivna orterna (se adresser nedan).

Malmö - 1 april - Frukostmöte

Malmö - 1 april - Lunchmöte

Göteborg - 2 april - Frukostmöte

Göteborg - 2 april - Lunchmöte

Jönköping - 3 april - Lunchmöte

Stockholm - 4 april - Frukostmöte

Stockholm - 4 april - Lunchmöte

Malmö - 8 april - Frukostmöte

Malmö - 8 april - Lunchmöte

Göteborg - 9 april - Frukostmöte

Göteborg - 9 april - Lunchmöte

Stockholm - 10 april - Frukostmöte

Stockholm - 10 april - Lunchmöte

Sundsvall - 11 april - Lunchmöte


Adresser

Malmö - PwC, Anna Lindhs Plats 4

Göteborg - PwC, Skånegatan 1

Stockholm - PwC, Torsgatan 21

Jönköping - PwC, Lantmätargränd 5

Sundsvall - PwC, Universitetsallén 8